Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

Glad erhverv rådgiver og hjælper jeres virksomhed, med at inkludere medarbejdere med handicap på arbejdspladsen. Vi vejleder og skaber de nødvendige rammer på arbejdspladsen for denne udsatte gruppe af medarbejdere der har svært ved at leve op til de normale krav og forventninger.

Kernen i vores rådgivning er tillid til og respekt for det enkelte individ. Når vi lykkes, er det fordi, vi alle tager ansvar. Vi sætter individet i centrum og ved, at det er gennem respekt for, tro på og tillid til den enkelte, at vi flytter mennesker, åbner muligheder og skaber resultater. 

Åben døren for en Glad medarbejder og tilbyd en praktikplads:

Et vigtigt redskab i vores arbejde med udviklingen af den enkeltes medarbejders personlig og faglige kompetencer er virksomhedspraktikken som træningsplatform, både internt i Glad Fondens egne afdelinger, samt i eksterne samarbejdspartnere.

Vi benytter virksomhedspraktiken som et uundværlig redskab i vores indsats, da denne giver medarbejderen med handicap mulighed for at udvikle de personlige og faglige kompetencer i en autentisk ramme.