Håndholdt forløb

Håndholdt praktikforløb

Glad Erhverv tilbyder virksomhedsrettede vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsforløb, målrettet personer med funktionsnedsættelse.

Alle forløb tilrettelænges individuelt i tæt dialog og samarbejde med jobcenteret, og indsatsen målrettes borgerens konkrete og relevante udviklingsmål, med det mål for øje at afdække og virkeliggøre nye muligheder for tilbagevenden til eksempelvis hidtidig beskæftigelse, bane vej for et brancheskift og/eller afklaring til fleksjob mv.

Der er rig mulighed for at sammensætte et virksomhedspraktikforløb indenfor den kreative branche, administration, It, køkken, design, reception  og ’håndens arbejde’ såsom pedel og service området.

Følgende aktiviteter kan indgå i et individuelt håndholdt forløb:

Vejledningsforløb:

Gennem vejledende samtaler motiveres og målrettes borgeren, i relation til brancher og virksomheder, som kan føre til indslusning på arbejdsmarkedet. I forløbet indgår afdækning af eksempelvis faglige-, personlige og sociale kompetencer, der kan bane vejen for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet og potentiel beskæftigelse.

Afklaringsforløb:

I afklaringsforløbet kortlægges borgerens ressourcer, kompetencer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. En central del i afklaringsforløbet består af et virksomhedsrettet praktikforløb. Eksempelvis kan virksomhedspraktikken finde sted i en af Glad Fondens egne virksomheder eller i anden virksomhed med tilknytning til Glad Fonden.

Opkvalificeringsforløb:

Med udgangspunkt i praktikforløb i en virksomhed og/eller uddannelsessted kortlægges et videre læringsforløb og/eller borgerens efteruddannelsespotentiale. Glad erhverv koordinerer kortlægningen af den opkvalificering af erhvervskompetencer, der sigter mod tilbagevenden til arbejdsmarkedet og potentielt beskæftigelse. Et opkvalificeringsforløb kan have fokus på både relevante uddannelsestilbud i regi af STU eller have fokus på et brancheskift eller en tilbagevenden til hidtidig jobfunktion.

Ressourceforløb:

Disse forløb er for borgere under 40 år, der er tilkendt et ressourceforløb, som en del af den indsats kommunerne skal tilbyde borgere, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.

Glad Erhverv tilbyder ressourceforløb, som delelement af et sammensat ressourceforløb, hvor der i tæt samarbejde med Jobcenteret lægges en samlet plan for forløbet.

  • Borgeren tilknyttes en virksomhed, hvor målet er motivation og afklaring af borgeren til at kunne målrette og udvikle sine ressourcer, i forhold til en fremtidig uddannelses- eller erhvervsmæssige tilknytning. Forløbet koordineres og følges aktivt en fastknyttet kontaktperson i Glad Erhverv.