Beskyttet beskæftigelse §103

Beskyttet beskæftigelse §103

Beskyttet beskæftigelse i Glad Fonden er kendetegnede ved et grundlæggende erhvervsfagligt fokus. Langt hovedparten af det ordinære personale har en faglig uddannelse og bred erhvervsmæssig erfaring indenfor deres respektive brancheområde.

Kendetegnet for det ordinære personale, er at de brænder for deres faglige arbejde, og for det at arbejde side om side med personer med handicap.

Som medarbejder i §103 tilbud bliver man tilknyttet en afdeling/ Glad virksomhed, hvor motivation, læring, interesse og faglighed er afgørende faktorer I forhold til at skulle indgå I det daglige arbejde i en professionel ramme. Derfor vælges en virksomhed ud fra interesse, motivation og faglighed, og medarbejdere deles ikke op efter diagnoser eller handicap.

Det faglige niveau og arbejdsmiljø er med til at give alle medarbejdere et medejerskab, øget motivation og et ligeværdigt arbejdsfællesskab. Dette og det kontinuerlige fokus på faglig udvikling bidrager til at skabe livskvalitet og arbejdsidentitet. Foruden det faglige arbejde er §103 tilbuddet og kendetegnet ved at støtte op om et godt kammeratskab, god fællesskabsfølelse og et godt humør.