Socialøkonomi

Glad Fonden er en erhvervsdrivende og selvejet fond, der på almindelige markedsvilkår og ud fra et socialøkonomisk perspektiv har fokus på  handicappedes beskæftigelsespotentiale og tilgang på arbejdsmarkedet.

På den ene side arbejder man i Fonden under samme betingelser som traditionelle virksomheder med eksempelvis ambitioner om vækst og de samme forventninger til medarbejdere. På den anden side arbejder fonden både med og for handicappede. Det vil sige, at Glad Fonden operer både et beskæftigelsesmæssig formål og et mere bredt samfundsgavnligt formål. 

Glad Fonden tilhører gruppen af socialøkonomiske virksomheder, en relativ ny og nytænkende virksomhedsform i Danmark og er registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Erhvervsstyrelsen. En virksomhed skal opfylde 5 kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed:

  1. Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab.
  2. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning.
  3. Uafhængighed af det offentlige: Virksomheden fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden.
  4. Inddragende og ansvarlig ledelse: Virksomheden involverer ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter og har en etisk forsvarlig ledelse. 
  5. Social overskudshåndtering: Virksomheden bruger primært sit overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan udbetales som udbytte til investorer.

Du kan læse mere om socialøkonomi på Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheders hjemmeside - socialvirksomhed.dk

Virksomhedsportræt af Glad Fonden fra Dansk Erhvervs brancheavis nr. 8 - bragt i juni 2014 - af Kristian Kongensgaard, redaktør i Dansk Erhverv. Læs her!