Praktikværtens rolle

Der er ingen jobgaranti i en praktik! Succeskriterierne for en god praktik er som udgangspunkt afklaring af sociale og personlige kompetencer, fornyet motivation og faglig læring.

I tilfælde af at praktikvært og praktikant ønsker at fortsætte samarbejdet, er der naturligvis mulighed for dette.

I Glad erhverv har vi stor viden om mulighederne i beskæftigelses- og handicaplovgivningen og kan rådgiver og bidrage med at sætte rammerne for et samarbejde mellem en potentiel arbejdsgiver og arbejdstager. Vi vejleder og skaber de nødvendige rammer på arbejdspladsen for denne udsatte gruppe af medarbejdere med handicap, der kan have svært ved at leve op til normale krav og forventninger.

Virksomhedens opgave som samarbejdspartner

Vores fokus er altid, at det skal være nemt for din virksomhed at samarbejde med os. Derfor sørger vi for at sikre det rette match af praktikant til din virksomhed.

Det er gratis for virksomheden at være praktikvært, men det kræver lidt tid og engagement. Som alle andre nye kollegaer skal praktikanten instrueres i sine opgaver.

  • En kontaktperson på virksomheden:

Kontaktpersonen er praktikantens primære sparringspartner på virksomheden. Sammen med kontaktpersonen, praktikanten og en konsulent fra Glad Erhverv udarbejdes en praktikaftale, som beskriver hvad praktikken skal indeholde og rammerne for samarbejdet.

Kontaktpersonen eller en kollega skal kunne tage sig tid til at sætte praktikanten ind i sin opgave og være til rådighed for spørgsmål.  

  • Opfølgning og feedback:

For at praktikanten skal lære noget og udvikle sig, vil en konsulent fra Glad Erhverv løbende følge op på praktikken.

Vi har brug for virksomhedens tilbagemelding til praktikanten. Hvilke opgaver løser praktikanten tilfredsstillende? Hver er praktikantens styrker og kompetencer? På hvilke områder skal praktikanten lære mere eller træne yderligere? Disse og andre spørgsmål skal virksomheden forholde sig til ved løbende opfølgningsmøder - personligt og/eller telefonisk.

Det er også os, der håndterer arbejdet med dokumenter og blanketter til jobcentret, ligesom vi sørger for, at du kun har én kontaktperson hos os. Kontaktpersonen er med under hele forløbet og står klar til at hjælpe og svare på spørgsmål, hvis der skulle opstå nogle under forløbet.

Når I tilknytter en medarbejder på særlige vilkår i jeres virksomhed, er det med til at sende et klart signal om, at jeres virksomhed tager et aktivt socialt ansvar.

Bliv praktikvært - se her!