PARTNERSKAB MED GLAD ERHVERV

Glad Fonden er drevet af en stærk idé om, at mennesker med nedsat funktionsevne kan levere vedkommende og originale bidrag til samfundet. Fonden er bygget op omkring visionen, at disse mennesker inkluderes på det ordinære arbejdsmarked frem for at blive marginaliseret i det kommunale system.

For virksomheden kan partnerskabet med Glad Erhverv bidrage til nye arbejdspladser, udvikle kulturen på arbejdspladsen og indgå i virksomhedens CSR-profil.

Målet med partnerskabet er, at personer med handicap får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale på det ordinære arbejdsmarked. Samarbejdet med virksomhederne kvalificerer indsatsen for personer med handicap, gennem praktikforløb og på den måde øges praktikanten muligheder for efterfølgende ansættelse, ofte i job på særlige vilkår. 

Glad Erhverv har siden 2007, aktivt deltaget i beskæftigelsesfremmende aktiviteter, der kvalificerer denne målgruppe inden for en bred vifte af fagområder: medier, køkken / kantine, design, teater samt pedel og serviceområdet.

I forbindelse med indgåelse af samarbejde og udformning af partnerskabsaftale, aftales en fælles strategi for eventuel profilering af partnerskabet. 

Profilering kan handle om, at synliggøre partnerskabet i forskellige sammenhænge: 

  • I Glad Fonden eller virksomhedens generelle præsentation fx på egne hjemmesider.
  • Som en del af virksomhedens sociale regnskab (CSR) eller i mere direkte markedsføringsaktiviteter. 
  • I informationsmateriale om uddannelserne under Glad Fagskole og på uddannelsesmesser, hvor uddannelserne præsenteres (fx på Uddannelsesmessen).

Omfanget og rammerne for brugen af partnerskabet aftales konkret med den enkelte virksomhed. Herudover kan der løbende aftales særlige initiativer som fx udarbejdelse af videoklip om uddannelserne og/eller elevprofiler, fælles kampagner eller lign.