Hvad får din virksomhed ud af partnerskabet?

Virksomheder der medvirker i et samarbejde har potentiale for at opnå følgende udvikling:

 • Udvikling af arbejdspladskulturen i retning af større rummelighed og mangfoldighed.
 • Glad Erhverv bidrager til kompetenceudviklingen af medarbejdere fra virksomheden, der i det daglige fungerer som kontaktperson eller mentor for praktikanten.
 • Udvikling af procedurer og hjælp til at spotte nicher og arbejdsopgaver der egner sig til job på særlige vilkår, og dermed understøtter inklusion af medarbejdere med funktionsnedsættelse.
 • Netværk og viden for virksomheden – qua løbende afholde netværksmøder for de virksomheder, der stiller deres arbejdsplads til rådighed for samarbejdet.
 • Formålet med forløbene er ikke, at virksomheden skal tilbyde den ledige job efter et samarbejde om praktik eller afklaring. Men erfaring viser, at nogle praktikanter er i stand til at indgå i en ansættelse på særlige vilkår, når de først har været i praktik eller træning på en partnerskabsvirksomhed.

Glad Fonden har indgået partnerskaber med: 

 • FOSS
 • Horten Advokatpartnerskab
 • Kooperationen
 • Gyldendal
 • Tiger/ Zebra
 • FOA
 •