Glad Erhverv

Glad fonden er en erhvervsdrivende og selvejet fond, der på almindelige markedsvilkår og ud fra et socialøkonomisk perspektiv har fokus på handicappedes beskæftigelsespotentiale og tilgang på arbejdsmarkedet.  

I Glad Fonden er vi drevet af en stærk idé om, at personer med handicap kan producere og bidrage til samfundet og arbejdsmarkedet. Vores mål er, at personer med handicap inkluderes på arbejdsmarkedet og får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. 

Vi har fokus på den faglige stolthed og medejerskabet. Et arbejdsfællesskab, der bygger på ligeværd og hvor majoriteten af medarbejdere med handicap, arbejder side om side med personer uden handicap i en professionel sammenhæng. 

Det vil sige, at Glad fonden operer både et beskæftigelsesmæssig formål og et mere bredt samfundsgavnligt formål.

Indenfor beskæftigelsesområdet er fokusset eksempelvis på jobtræning gennem virksomhedsforlagte forløb, opkvalificering, kompetenceudvikling og uddannelse. Aktiviteter som både kan afvikles i egne fondsejet virksomheder herunder fagskole og i virksomhedsnetværket af samarbejdspartnere såvel som kunder opbygget over de seneste 15 år.

Sideløbende arbejder Glad fonden for at gøre op med fordomme og barrierer i vores samfund for handicappede. I stedet giver vi handicappede ytringsfrihed, ligeværd og en mulighed for selv at kunne bidrage til samfundet både kulturelt, socialt og i vore egne virksomheder, hvor produkter og serviceydelser viser den enkeltes faglige potentiale.

Glad Erhverv har siden 2007 været en understøttende virksomhed og afdeling i Glad Fonden med det primære fokus gennem samarbejde og partnerskaber med både kommuner og virksomheder, at afdække beskæftigelsespotentiallet og bygge bro til arbejdsmarkedet for handicappede.

Sideløbende bistår Glad Erhverv med rekruttering af medarbejdere på særlige vilkår til egne såvel som eksterne virksomheder.