Bliv praktikvært

Glad Erhverv tilbyder en række tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. I hvert tilfælde sker det i samarbejde med den enkelte borger, offentlige myndigheder, erhvervslivet og os.

Glad erhverv rådgiver og hjælper jeres virksomhed, med at inkludere medarbejdere med handicap på arbejdspladsen. Vi vejleder og skaber de nødvendige rammer på arbejdspladsen for denne udsatte gruppe af medarbejdere der har svært ved at leve op til de normale krav og forventninger.

Giv praktikanter chancen på arbejdspladsen:

Ved at tage en medarbejder med handicap i virksomhedspraktik, giver virksomheden, en person med svære vilkår, muligheden for at opbygge vigtig erhvervserfaring. 

I et samarbejde med Glad Erhverv, får du kontakt til praktikanter, som på forhånd bliver matchet til din virksomheds behov. Vi har solid erfaring med at matche og bygge bro mellem borger og virksomhed.

De personer du møder gennem Glad Erhverv har alle et handicap og har været uden for arbejdsmarkedet en tid, men er nu klar til at bidrage. Alle har forskellige historier der gør, at de ikke finder vejen til arbejdsmarkedet helt af sig selv. 

Til dét har de brug for en virksomhed, der kan vise og lære dem om forskellige aspekter af arbejdslivet. Det kan være indenfor vidt forskellige områder praktikanterne har brug for virksomhedernes hjælp til.

I forhold til de faglige, personlige og sociale forhold kan det tætte virksomhedssamarbejde have følgende udviklingsfelter for praktikanten:

  • At få en succesoplevelse på arbejdsmarkedet og dermed (gen)opbygge troen på, at der er mulighed for en fremtid på arbejdsmarkedet.
  • Træning i det at indgå i kollegiale sammenhænge som f.eks. at tage det første skridt og turde tale med kolleger og spise sin madpakke i kantinen.
  • At undersøge og lære en branche og et nyt arbejdsområde at kende.
  • At træne en bestemt jobfunktion og opgave, f.eks. med fokus på selvstændighed, aftalestabilitet og overblik.
  • At lære at samarbejde med kolleger og udføre en bestemt opgave
  • At lære mere om arbejdslivskultur og dagligdagen på job.
  • En langsom og kontinuerlig optrapning af arbejdstiden.
  • At øge arbejdstempoet.

Når I tilknytter en medarbejder på særlige vilkår i jeres virksomhed, er det med til at sende et klart signal om, at jeres virksomhed tager et aktivt socialt ansvar og har samtidig mulighed for at hjælpe et andet menneske tættere på arbejdsmarkedet.

Samtidig får I en motiveret, loyal og entusiastisk medarbejder, der bidrager med noget helt særligt til jeres arbejdsplads. Vores erfaringer fortæller, at det er en særdeles positiv oplevelse at se et menneske folde sig ud.